Hae jäsenyyttä

HAE AVARATAIDE RY:N JÄSENEKSI

Oletko kiinnostunut AvaraTaide ry:n jäsenyydestä tai opiskelijajäsenyydestä?

Varsinaiset jäsenet:

Jäsenen pitää olla aktiivisesti ammatissa toimiva kuvataiteilija, joka on työskennellyt alalla vähintään muutaman vuoden. Hakijan pohjakoulutuksen ei välttämättä tarvitse olla kuvataiteen alalta, jos hänen toimintansa tällä hetkellä katsotaan kuuluvan kuvataiteen piiriin. Aktiivinen toiminta kuvataiteen kentällä tarkoittaa esimerkiksi yksityisnäyttelyitä, osallistumista ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin, taidekilpailuihin tai kutsunäyttelyihin. Kuvataiteilijan ammattitutkinto ja/tai jäsenyys Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoon kuuluvassa taiteilijayhdistyksessä on eduksi.

Jäsenellä on mahdollisuus hakea näyttelyaikaa jäsenhintaan Galleria Rongasta. Yhdistys ylläpitää vapaaehtoisvoimin voittoa tavoittelematonta näyttelytoimintaa Galleria Rongassa. Kaikki jäsenet osallistuvat aktiivisesti yhdistys- ja galleriatoimintaan oman osaamisalansa mukaan.

Opiskelijajäsenet:

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kulttuurialan opiskelija tai vastaava. Opiskelijan valmistumisvuotta seuraavana vuonna on mahdollisuus hakea varsinaista jäsenyyttä. Opiskelijajäsenet toimivat yhdistyksessä omalla opiskelu- ja taiteen alallaan.

Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, eikä hän voi osallistua yhdistyksen varsinaisille jäsenille tarkoitettuihin yhteisnäyttelyihin ellei yhdistys toisin päätä. Opiskelijajäsen voi hakea näyttelyaikaa jäsenhintaan virallisen näyttelyhaun yhteydessä.

Jäsenedut 2023:

Galleriassa: oikeus osallistua AvaraTaiteen yhteisnäyttelyihin, alennettu hinta Galleria Rongan näyttelytiloista, sekä oikeus Kuukauden taiteilija -esittelyyn Galleria Rongan somessa ja Kahvila Runossa.
Kalusto: voit lainata lyhyeksi aikaa gallerian järjestelmäkameraa ja äänityslaitetta.
Tuote-edut: 10% alennus A3 ja A4 tulosteista Painoarenassa ja 15% alennus maaleista ostettaessa Fintexin tehtaanmyymälästä.

Valinta:

Hallitus päättää jäsenvalinnoista kokouksissaan hakemusten perusteella. Hallituksen kokouksia on noin kerran kuussa. Jäsenmaksu on 30 € ja opiskelijajäseniltä 20 €. Jäsenmaksu tarkistetaan vuosittain syyskokouksessa.

Jäsenhakemukseen:

– Vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee tiedot viimeaikaisesta työskentelystä kuvataiteilijana, myös järjestö – ja/tai yhdistystoiminta kannattaa mainita. Kannattaa kertoa myös, miksi haluaa jäseneksi. Toivomme jäseniltä aktiivista osallistumista yhdistyksen toimintaan.
– Ansioluettelo
– 5-7 teoskuvaa teostietoineen. Teokset saavat olla korkeintaan 4 vuotta vanhoja.
– Sähköinen hakemus osoitteeseen: hallitus@avarataide.fi

Sähköpostilla lähetettävien kuvatiedostojen koko tulee olla korkeintaan 2 Mt ja kuvien resoluutio 72 dpi.

APPLY FOR A MEMBERSHIP OF AVARATAIDE ART SOCIETY OR A SUPPORTER MEMBERSHIP:

Are you interested in the membership of AvaraTaide art society as an artist or an art student?

For members:

A member must be an active professional artist, who has been working in the art field for a few years. The applicant doesn’t need to have a degree in arts, as long as he or she currently works in the field.

A member of the society is able to apply an exhibition time at Gallery Ronga in a membership price. The society maintains a non-profit exhibition activity at Gallery Ronga with a help of volunteer work. All the members participate in the society and Gallery operation as they can.

For student members:

We accept students from cultural and art fields to become our student members. A student member is allowed to apply for a full membership one year after graduation. Student members participate in the society activity from the aspect of their area of studies.

Student members do not have voting right in meetings and they are not allowed to participate in society’s group exhibitions unless the society chooses otherwise. However, they may apply exhibition times at Gallery Ronga in membership price during our application period twice a year.

Election:

The society administration selects new members based on their applications. They hold their meetings approximately once a month. Membership fee for a full membership is 30 € per year and for a student membership 20 € per year. The fee is verified in an official autumn meeting every year.

Application:

-An open application, witch contains details of your resent artistic activities and perhaps a mentioning of your previous social or communal activities. However, it is not required that you should have any. Please tell us also why you would like to be a member of AvaraTaide art society.
-Artistic resume
-5 to 7 photos of your recent artworks with information of name, date, technique and size
– E-mail applications to address hallitus@avarataide.fi

E-mail applications should contain images that are max 2 Mt size and resolution 72 dpi.