JÄSENHAKU

HAE AVARATAIDE RY:N JÄSENEKSI

(tai liity kannatusjäseneksi)

Oletko kiinnostunut AvaraTaide ry:n jäsenyydestä tai opiskelijajäsenyydestä?

Varsinaiset jäsenet:

Jäsenen pitää olla aktiivisesti ammatissa toimiva kuvataiteilija, joka on työskennellyt alalla vähintään muutaman vuoden. Hakijan pohjakoulutuksen ei välttämättä tarvitse olla kuvataiteen alalta, jos hänen toimintansa tällä hetkellä katsotaan kuuluvan kuvataiteen piiriin.

Jäsenellä on mahdollisuus hakea näyttelyaikaa jäsenhintaan Galleria Rongasta. Yhdistys ylläpitää vapaaehtoisvoimin voittoa tavoittelematonta näyttelytoimintaa Galleria Rongassa. Kaikki jäsenet osallistuvat aktiivisesti yhdistys- ja galleriatoimintaan oman osaamisalansa mukaan.

Opiskelijajäsenet:

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kulttuurialan opiskelija tai vastaava. Opiskelijan valmistumisvuotta seuraavana vuonna on mahdollisuus hakea varsinaista jäsenyyttä. Opiskelijajäsenet toimivat yhdistyksessä omalla opiskelu- ja taiteen alallaan.

Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, eikä hän voi osallistua yhdistyksen varsinaisille jäsenille tarkoitettuihin yhteisnäyttelyihin ellei yhdistys toisin päätä. Opiskelijajäsen voi hakea näyttelyaikaa jäsenhintaan virallisen näyttelyhaun yhteydessä.

Valinta:

Hallitus päättää jäsenvalinnoista kokouksissaan hakemusten perusteella. Hallituksen kokouksia on noin kerran kuussa. Jäsenmaksu on 30 € ja opiskelijajäseniltä 20 €. Jäsenmaksu tarkistetaan vuosittain syyskokouksessa.

Jäsenhakemukseen:

– Vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee tiedot viimeaikaisesta työskentelystä kuvataiteilijana, myös järjestö – ja/tai yhdistystoiminta kannattaa mainita. Kannattaa kertoa myös, miksi haluaa jäseneksi. Toivomme jäseniltä aktiivista osallistumista yhdistyksen toimintaan.
– Ansioluettelo
– 5-7 teoskuvaa teostietoineen. Teokset saavat olla korkeintaan 4 vuotta vanhoja.

Hakemuksen voi lähettää joko postitse tai sähköpostilla. Postitse lähetettävässä paperihakemuksessa teoskuvien tulee olla A4-koossa hyvälaatuisina tulosteina tai valokuvina.  Hakemusmateriaali palautetaan postitse, jos mukaan on liitetty tarvittavilla postimerkeillä varustettu palautuskuori yhteystietoineen.

Sähköpostilla lähetettävien kuvatiedostojen koko tulee olla korkeintaan 2 Mt ja kuvien resoluutio 72 dpi.

– Sähköinen hakemus osoitteeseen: hallitus@avarataide.fi.
– Paperinen hakemus lähetetään osoitteeseen: AvaraTaide ry/ Galleria Ronga, Rongankatu 1 c 9, 33100 Tampere

Kannatusjäsenyys A:30 € / vuosi

Sisältää: Sähköiset kutsukortit näyttelyihin ja tapahtumiin. Loppuvuodesta kannatusjäsenien kesken järjestetään teosarpajaiset. Joulumyyntinäyttelyn teoksista saa oston yhteydessä 10% alennuksen.

Kannatusjäsenyys B: 100 € / vuosi

Sisältää: Sähköiset kutsukortit näyttelyihin ja tapahtumiin. Loppuvuodesta kannatusjäsenien kesken järjestetään teosarpajaiset. Joulumyyntinäyttelyn teoksista saa oston yhteydessä 10% alennuksen.

Kannatusjäsenyys C: Yritykset ja yhteisöt: 250 – 500 € / vuosi

Sisältää: Mahdollisuuden saada yrityksen tai yhteisön mainos, nimi tai logo

AvaraTaide ry:n nettisivuille sekä samat edut kuin B-kannatusjäsenyydessä.

Lisäksi yrityksestä voi tulla myös ryhmä kuuntelemaan esillä olevan taiteilijan

esittelyä omasta näyttelystään.

APPLY FOR A MEMBERSHIP OF AVARATAIDE ART SOCIETY OR A SUPPORTER MEMBERSHIP:

Are you interested in the membership of AvaraTaide art society as an artist or an art student?

For members:

A member must be an active professional artist, who has been working in the art field for a few years. The applicant doesn’t need to have a degree in arts, as long as he or she currently works in the field.

A member of the society is able to apply an exhibition time at Gallery Ronga in a membership price. The society maintains a non-profit exhibition activity at Gallery Ronga with a help of volunteer work. All the members participate in the society and Gallery operation as they can.

For student members:

We accept students from cultural and art fields to become our student members. A student member is allowed to apply for a full membership one year after graduation. Student members participate in the society activity from the aspect of their area of studies.

Student members do not have voting right in meetings and they are not allowed to participate in society’s group exhibitions unless the society chooses otherwise. However, they may apply exhibition times at Gallery Ronga in membership price during our application period twice a year.

Election:

The society administration selects new members based on their applications. They hold their meetings approximately once a month. Membership fee for a full membership is 30 € per year and for a student membership 20 € per year. The fee is verified in an official autumn meeting every year.

Application:

-An open application, witch contains details of your resent artistic activities and perhaps a mentioning of your previous social or communal activities. However, it is not required that you should have any. Please tell us also why you would like to be a member of AvaraTaide art society.
-Artistic resume
-5 to 7 photos of your recent artworks with information of name, date, technique and size

You may send your application by e-mail or post. Paper applications should contain A4-size photos of the works or good quality prints. If you like us to send back your material by mail, please include a return envelope with stamps and your address in the package.

E-mail applications should contain images that are max 2 Mt size and resolution 72 dpi.

-E-mail applications to address hallitus@avarataide.fi
-Paper applications to mail address AvaraTaide ry/Galleria Ronga, Rongankatu 1 C 9, 33100 Tampere

Supporter membership A: 30 € per year

Contains e-mail invitations for exhibition openings and events. An art lottery will be held among the supporter members at the end of the year. You may also buy one art piece in 10% discount from society’s annual Christmas selling.

Supporter membership B: 100 € per year

An art lottery among the supporter members at the end of the year. Also one art piece in 10% discount from annual Christmas selling.

Supporter membership C: Companies and societies: 250 – 500 € per year

Contains a possibility to get their ad, logo or name on AvaraTaide society’s website. Includes also the same perks as the supporter membership B. Supporter company or society may inquire for an artist meeting at the Gallery as a refreshment day for their employees.

Jätä kommentti