5.6. – 24.6. 2021 Galleria Rongassa: Selja Raudas – JÄÄ

Viimeisimmät maalaukseni käsittelevät laitaelinympäristöjen, jäätikön ja aavikon, ekosysteemejä ja ihmisen vaikutusta niihin. Jää-sarjaa tehdessäni työskentelin jakson Grönlannissa. Maalaussarjassani tutkin ilmastonmuutosta sekä luonnonvarojen suhdetta konflikteihin arktisen jään ja maiseman kautta.

Kilpailu arktisista luonnonvaroista on kiihtynyt. Makea vesi, öljyvarat ja kaivosteollisuus ovat johtaneet Venäjän muuttamaan asevoimien strategista painopistettä jäämerelle. Liikalaiduntamisen, kestämättömien viljelymenetelmien tai metsänhakkuun vuoksi kuivien alueiden ekosysteemit voivat muuttua pysyvästi. Kymmenen vuoden kuluttua kolmasosa maailman ihmisistä elää alueilla, missä on pulaa vedestä ja perustarpeista. UNEP:n (The United Nations Environment Programme) arvion mukaan vuoden 1990 jälkeen maailmassa on ollut 18 konfliktia, joihin luonnonvarojen riisto tai vähyys on ollut osallisena. Kun väestö ja samalla kysyntä luonnonvaroista kasvavat, myös jännitteet ihmisryhmien välillä kasvavat.

Arktinen alue on ekosysteemipalveluiden suhteen herkkää aluetta. Aseellisten konfliktien todennäköisyys alueella on kuitenkin vähäinen vakaiden kansantalouksien takia. Taistelu vähenevistä luonnonvaroista ja ilmastonmuutos voivat kuitenkin aiheuttaa taloudellisia tai poliittisia jännitteitä luonnonvaroista ja niiden tuotoista. Jäätiköiden sulaminen toimii indikaattorina isommille muutoksille yhteiskunnassa.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa voidaan tehdä tieteellisen tutkimuksen rinnalla taiteellisen työskentelyn kautta näkyväksi. Maaliaineen kerroksellisuuden, tekstuurin ja ekspressiivisen väri-ilmaisun kautta pyrin hahmottamaan kauneuden ohella kaikkea sitä ristiriitaa mitä jäätiköiden, aavikoiden ja laajemmin ekosysteemien muuttuminen tuo mukanaan. Teossarja tuo esiin arktisen luonnon haavoittuvuuden maalauksen keinoin.

Jäätikkö ja jäävuoret ovat maisemallisesti hengästyttävän upeat. Niissä demonstroituu luonnon voima ja ihmisen pienuus. Grönlantia peittävä, paksuimmillaan yli 3km jääkilpi koostuu ylempien kerrosten lumesta ja jäästä, joka suuren paineen alla muuttuu hapettomaksi jääksi. Hapettomuutensa vuoksi se on sävyltään turkoosin sinistä. Jäätikön alimmat kerrokset ovat yli 100 000 vuotta vanhaa ikijäätä. Nykyisellä kiihtyvällä nopeudella sulavan jäätikön on laskettu häviävän tuhannessa vuodessa.

Teokset ovat syntyneet vuosina 209-2021. Maalaukset ovat öljy-, akryyli- ja mustetöitä, tai muste paperille.

www.seljaraudas.net