Anneli Olesen ja Kirsi Porrassalmi: Silence between lines, 12.5.-31.5.2018

annelikirsiinvitation1

Hiljaisuus rivien välissä – Silence between lines

Galleria Ronga esittää kaksi taiteilijaa, tanskalaisen ja suomalaisen, jotka omalla tavallaan vastaavat otsikkoon; Silence between lines. Taiteilijat ja taideteokset käyvät keskustelua ulkoisen ja sisäisen kytköksestä. Molemmat tutkivat omalla tavallaan läheistä ja henkilökohtaista identiteettiään.

Anneli Olesen tutkii omaa kahden kulttuurin identiteettiään, museotaan kaupunkinäyttämöillä ja etsii elämän tarinoita taakse jättämistämme ulko- ja sisätiloista tutkimalla valokuvia ja ajasta jääneitä säilytettyjä jälkiä.

Kirsi Porrassalmi navigoi omassa itsessään sekä persoonallisuutensa eri osien että kätketyn historinsa välillä. Hän tutkii mekanismeja, jota ovat saaneet ulkopuolisuuden tunteen katoamaan ja tehneet hänestä sen, mitä hän on tänään.

Home sweet homeliness

Anneli Olesen

Voiko tuntea olonsa kotoisaksi yhdessä paikassa ja kodittomaksi toisessa! Missä kodin tuntu syntyy, kun koti on jaettu kahteen eri maahan, kulttuuriin ja kieleen. Riippuuko se sijainnista, talosta ja huoneista. Onko kyse tunteista ja läheisistä ihmissuhteista perheenjäseniin vai suhteista, jotka päivittäin ja ohessa ympäröivät meidät, kun kotoisuuden tunne muodostuu. Teokset pohjautuvat yksityisiin valokuviin, jotka on muokattu lyijykynäpiirroksiksi, siirretty tekstiileihin sekä ommeltu pieniksi koruompeleiksi.

Anneli Olesen on kasvanut Tanskassa suomalaisen äidin ja tanskalaisen isän kanssa. Useat kulttuurit ja kielet ovat luonnehtineet kasvua, saksalainen isoäiti ja karjalaiset isovanhemmat. Hän asuu Kööpenhaminassa. Hän on opiskellut KDAK:ssa, the Royal Danish Academy of Fine Arts:ssa ja hänellä on diplomi taiteen ja kulttuurin välittäjänä. Hän on työskennellyt useita vuosia näyttelysuunnittelijana museossa ja kulttuurin parissa.

Vihdoinkin valoa

Kirsi Porrassalmi

Persoonallisuudella voi olla monia eri puolia. Kun nämä puolet eivät sovi yhteen tai keskustele keskenään, syntyy ristiriitoja. Toisinaan näiden tuntemusten pukeminen sanoiksi on ylivoimaista.

Taideteosten avulla yritän löytää ilmaisun sille, mille ei ole sanoja. Tuoda valoon ja tarkastella niitä asioita, joita en tunne. Töiden kautta pyrin myös tunnistamaan asioita, joita pelkään. Asioita, jotka sijaitsevat tietoisen ja tiedostamattoman rajalla. Välillä sitä tuntee olevansa väärissä nahoissa ja tulee olo, että haluaisi riisua sen pois. Omat tuntemukset, omat odotukset ja muiden odotukset, oletukset siitä miten on ”tavallisesti”, muodostavat riitasoinnun. Niin kauan kun en tuntenut oloani kotoiseksi omissa nahoissani, minulla ei ollut kotia oikein missään. Ja edelleen löydettyäni kodin itsestäni kävi mahdolliseksi olla osa yhteiskuntaa ja valo löysi tiensä teoksiini. Kuka olin ja kenen elämää elin aiemmin? Töideni kautta toivon, että ihmiset rohkaistuisivat pukemaan oman nahkansa ja että muut antaisivat heidän olla sellaisia kuin ovat.

Kirsi Porrassalmi asuu Tampereella ja on alunperin opiskellut arkkitehtuuria. Hän on aloittanut maalarina, mutta keskittynyt sittemmin yhä enemmän veistoksiin.

Linkki mediakuviin: https://photos.app.goo.gl/3cMvNxkPkNvJK7Ar2

Silence between lines
Gallery Ronga presents two artists, a Finnish and Danish, who in their own way relate to the title; Silence between lines. The artist and artworks makes a dialogue in the outer and inner affiliation. Each artist examins, in their own way, identity of the near and personal.
Anneli Olesen investigates her own double cultural identity museum, in the urban scene and searches for life stories in exterior and interior, which we leave behind in terms of photographic observations and archived time tracks.
Kirsi Porrassalmi navigates inside herself between both different parts of her personality and her hidden history. She investigates the mechanism that has made the feeling of being outsider disappear and made her what she is today.

Home sweet homeliness

Anneli Olesen
Can you feel at home in one place and at unhome in another ! Where is the home feeling created, when home is divided into two countries, cultures and languages. Is it a location, or a house between places and rooms. Is it feelings and close relationships to the near family or new relations, whom we daily or peripherally surround us with, that create the homely feeling.

The works are based on private photograph, transformed into pencil drawings, photographic textiles and mini embroideries.

Anneli Olesen is raised in Denmark, with a Finnish mother and a Danish father. Several cultures and languages ​​have characterized the growth, with a grandmother from Germany and Karelian grandparents.

She is resident in Copenhagen, Denmark. She is educated at KDAK, the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design in Copenhagen and has a diploma education as an art and cultur mediator. For many years she has worked as an exhibition designer in the museum and cultural area.

Light at last

Kirsi Porrassalmi

Personality can have many sides. When these sides do not fit together or communicate with each other contradictions arise. Sometimes I find it overwhelming verbalize these feelings. By artworks I try to find an expression to which I do not have words for. To bring it into light and observe the unknown. By them I also try to recognize things I fear for, things that lie between awareness and unconscious. At times I feel like being in wrong skin and wish to be able to undress it. Own feelings and expectations and those of others, the assumptions like “usually” form a dissonance. As long as I did not feel cozy in myself, I kind of had home nowhere. And furthermore, finding home in myself made me able to be a part of society and brought light into my works. Until then, who was I, whose life was I living? I wish I could bring people courage to wear their own skins and that the others would let them be the kind they are.

Kirsi Porrassalmi lives in Tampere and has originally studied architecture. She started with paintings, but has more and more turned to the sculpture.

Link to media images: https://photos.app.goo.gl/3cMvNxkPkNvJK7Ar2