Antti Tolvi: Etäisyys ja lämpö
Mediakulma 15.10. – 3.11.2022

Antti Tolvi – Etäisyys ja lämpö, mediainstallaatio (2022)

Etäisyys ja lämpö on moniaistillinen mediateos jossa katsomme meitä lähestyvää, tyhjyydessä leijuvaa valoa
diffraktiolasien läpi. Teos koetaan istuen soivalla ja lempeästi hierovalla matalataajuussohvalla.

Arkipäiväisesti voimme kokea kaiken meitä kohti saapuvan valon/energian lämpönä ja erinäisinä tuntemuksina. Voimme havaita tätä samaa tuntemusta siirtyvän myös toiseen suuntaan. Tuntemuksemme jotain kohtaan voi olla lämmin tai voimme ihmisenä huokua lämpöä jne.

Vaikka kohtaisimme pelkkää puhdasta valoa, emme tunne pelkästään puhdasta valoa. Lisäämme tuntemukseen aina kokemuksestamme jotain, jolla yritämme ymmärtää ja selittää sitä itsellemme. Se mitä me mihinkin automaattisesti lisäämme on jossain määrin uudelleen opeteltavissa, jos niin haluamme. Voimme toisin sanoen oppia ottamaan asioita vastaan uusin tavoin. Voimme oppia havaitsemaan lämpöä herkemmin.

Teos ehdottaa että avaamme huomiotamme hieman laajemmalle. Tutkia kykyä nähdä asioiden ympärillä hieman avointa tilaa, liikkumavaraa. Kuuntelemme tyynesti tuntemuksiamme, miten asiat soivat mielemme avaruudessa ja miten ne resonoivat muihin ympärillä oleviin asioihin. Lopulta voimme kysyä, ovatko mitkään asiat mitenkään irrallaan toisistaan? Ja onko mitään etäisyyttä lopulta minkään välillä olemassakaan?

——

etäisyys 

välimatka; se, kuinka kaukana jokin on jostakin; kahden paikan tai asian välinen matka

olla jollakin etäisyydellälämpötila

on makroskooppinen termodynaaminen suure — se voidaan määritellä vain suurelle atomijoukolle, muttei yksittäisille atomeille. Molekyylitasolla lämpötila vastaa aineen rakenneosasten liike- ja värähtelyenergiaa, jota kutsutaan lämpöliikkeeksi. Mitä nopeammin atomit liikkuvat tai värähtelevät, sitä enemmän niillä on lämpöenergiaa ja sitä korkeampi niiden keskimääräinen lämpötila on. Kun kaksi esinettä koskettaa toisiaan, kuumemman esineen värähtelevät atomit vuorovaikuttavat kylmemmän esineen atomien kanssa ja liike- ja värähtelyenergiaa siirtyy kosketuspinnan yli toiseen esineeseen, niin että kuumempi esine jäähtyy ja kylmempi esine lämpenee. Kun energiaa ei enää siirry esineiden välillä, ne ovat samassa lämpötilassa.

-Wikipedia

https://www.instagram.com/anttitolvi/

https://anttitolvi.com/