Elina Lundahl: Hardness and strength are death´s companions 2.6.2018 – 21.6.2018

ElinaLundahl-mediakuva

Stalker: When a man is just born, he is weak and flexible. When he dies, he is hard and insensitive. When a tree is growing, it’s tender and pliant. But when it’s dry and hard, it dies. Hardness and strength are death’s companions. Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being. Because what has hardened will never win.

•••

Näyttelyn teoksista suurin osa perustuu tekijän harhailuihin ja havaintoihin luonnossa, sekä omien inhimillisten kehitys- ja ajatusprosessien tutkimiseen harhailun, havainnoinnin ja työn kautta. Teoksissa toistuu lähtökohtana Laotsen paljolti lainattu ajatus kovuudesta ja pehmeydestä, näiden symbolisesta tai konkreettisesta merkityksestä, näennäisesti yhteensovittamattomien aineiden keskinäisestä suhteesta.

Esillä olevat työt ovat vuosilta 2017 ja 2018. Veistoksia yhdistävä tekijä on roska- ja romumateriaali, josta ne on koottu hitsaamalla sekä käyttäen perinteisiä kirjansidonnan menetelmiä. Kuvitukset on tehty hiilellä, puuvärillä ja grafiitilla eri papereille. Suurin osa kirjaveistosten paperista on käytettyjä suodatinpusseja.

•••

Elina Lundahl on Vesilahdella syntynyt, ympäri Pirkanmaata työskentelevä kirjansitojamestari ja kuvataiteilija. Hän pitää mm. lukemisesta, hyötykasveista, korjaamisesta ja esineiden keräilystä.