Hannele Matinlauri:
TRACES
Mediakulma
30.9. – 19.10. 2023


Hannele Matinlauri

Videoteos TRACES (2017)
yksikanavainen luuppaava teos (3min 35s/luuppi), HD-versio
Mahdolliset teoslainat  tai ostot erillisen sopimuksen mukaan suoraan taiteilijalta

Videoteos TRACES käsittelee muutosta ja palautumista. Herkkä saniaisen lehti videoteksessa sisältää viittauksen muinaisiin kivihiilikauden saniaispuumetsiin, jotka ovat nyt läsnä jokapäiväisessä elämässämme energia- ja raaka-ainelähteinä. Tähän liittyen teos kantaa sisällään sekä tuhon että myös toivon elementtejä: toivon siitä, että vahva tahto, tieto ja ymmärrys ekologisista riippuvuuksista ohjaisivat ihmisen toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Elävä, monimuotoinen Kasvikunta on osa koko orgaanisen maailman symbioottista hengitystä, jonka kautta myös ihmisen olemassaolo on mahdollista. Muutos, häviäminen, palautuminen – kaikki nämä ovat  yhteisen tulevaisuutemme mahdollisia vaihtoehtoja. 

Olen Espoossa asuva nykytaiteilija. Kuvanveisto, paikkasidonnainen taide ja installaatiot ovat olleet  pääasialliset taidemuotoni vuodesta 2000 alkaen. Olen myös työskennellyt valokuvauksen ja videotaiteen keinoin.

Taiteelliselle ilmaisulleni on ominaista monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja menetelmien käyttö. Puu ja savi ovat minulle luontaisimmat materiaalit, mutta olen käyttänyt myös kangasta, lankaa, metallia, lasia ja luonnosta ja muusta ympäristöstä löytämiäni aineksia. Myös aineettomat materiaalit kuten valo, ääni ja erityisesti tila kiinnostavat minua. Taiteellisen prosessin tuloksena syntyy teoksia, jotka yhdistyvät  temaattisiksi kokonaisuuksiksi, joita ovat olleet mm. hauraus, esineiden ja fyysisten tilojen metamorfoosi ja suhteemme luonnonympäristöömme.

Töitäni on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä niin kotimaassa kuin ulkomailla.  Taiteeseeni voi tutustua laajemmin kotisivuillani hannelematinlauri.net ja Kuvataiteilijamatrikkelissa. Olen MUU ry:n ja Espoon Kuvataiteilijoiden jäsen.