Kaisa Koljonen, Marko Ikävalko, Paula Saari: Terra Incognita 22.4.-11.5.2017

KUTSU - Terra Incognita näyttely kopio (kopio)

Terra Incognita – näyttely Galleria Rongassa

Kaisa Koljosen, Marko Ikävalkon ja Paula Saaren yhteisnäyttely Terra Incognita avautuu Galleria Rongassa Tampereella 22.4.2017. Näyttelyn kesto on 22.4. – 11.5.2017. Avajaiset ovat 21.4. klo 18-20. Näyttely on auki ti-su klo 12-18.

Näyttely koostuu Kaisa Koljosen sekä Paula Saaren grafiikan tekniikalla ImageOn toteutetuista teoksista, Marko Ikävalkon kivilitografioista ja piirrustuksista, sekä Koljosen etsaus ja akvatinta tekniikoin toteutettuista töistä. Kaikki tekijät ovat valmistuneet Saimaan Amk:sta kuvataiteilijoiksi. Näyttelyn teema yhdistää sattumanvaraisuuden, harkinnan ja vapaan assosiaation yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sekä taiteellisessa työskentelyssä että elämässä yleensä ne toimivat dynaamisessa yhteistyössä synnyttäen aina jotain uutta.

Näyttelyn nimi Terra Incognita viittaa alitajuntaan ja sen tuottamaan visuaaliseen kuvastoon. Kaikkien taiteilijoiden teokset yhdistelevät surrealistisia ja abstrakteja elementtejä, ja ovat hyvin yksityiskohtaisia ja taidokkaasti toteutettuja. Teokset kuvastavat ihmisen alitajunnan logiikkaa, ja sitä mitä voidaan luoda kun tietoinen mieli kommunikoi tämän logiikan kanssa. Teokset ovat syntyneet alitajunnan ohjailemina, ja tuovat sen maailmasta ajatuskokonaisuuksia, jotka eivät vielä ole saaneet muotoaan tiedostetussa. Alitajunnan sisällöt ilmenevät kokemuksina ja tuntemuksina, jotka on kuitenkin mahdollista visualisoida.

Koljosen teoksille ominaista on niissä toistuva pikkutarkka orgaanisen viivan käyttö. Teokset ammentavat visuaalisesti ihmisen anatomiasta, ja kytkevät oudolla tavalla yhteen ihmisen lihalliset ja psyykkiset ominaisuudet. Teokset käsittelevät ristiriitaa joka syntyy ihmisen lihallisuudesta ja siitä että ihmisellä on tietoisuus ja psyyke. Lopputulos on kuin vanhasta surrealistisesta anatomian kirjasta, jossa on jotain hyvin outoa ja ihmisen tiedostamattomaan suoraan vetoavaa piilotettua sisältöä. Koljosella on ollut teoksia esillä pääasiassa Etelä-Karjalan ja Keski-Suomen alueella, sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa.

Ikävalkon teokset kuvastavat sisäisen ja ulkoisen maailman kohtaamisia, havaitun todellisuuden ja ihmismielen toiminnan yhteentörmäyksiä. Visuaalisesti teokset ammentavat varsinkin luonnosta, ja tyylillisesti ne sijoittuvat jonnekin realismin, surrealismin sekä abstraktion välimaastoon. Ikävalkon litografioita ja piirustuksia on ollut esillä Etelä-Karjalan lisäksi Ruotsissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Saaren installaatio koostuu kuudestakymmenestä eri kokoisesta ympyrän muotoon leikatusta ja vanerikiekoille liimatusta vedoksesta. Sen synnyttämä kuvamaailma muistuttaa mielikuvia orgaanisista elementeistä, luonnon muodostelmista ja aineen osasista. Teoksen sisällä katsoja siirtyy loputtomasti mikrotasolta makrotasolle, yksityisestä yleiseen. Oman tiedostamattoman kautta avautuu yhteys kollektiiviseen alitajuntaan, ja teoksen avulla taiteilija tavoittelee kokemusta kaiken ykseydestä.

Linkki mediakuviin