Merja Castrénin, Laura Havannon ja Riitu Uosukaisen näyttely 4°C-Pohdintoja luonnon tilasta Galleria Rongassa

Merja Castrénin, Laura Havannon ja Riitu Uosukaisen näyttely 4°C-Pohdintoja Luonnon tilasta on esillä Galleria Rongassa 15.2.-5.3.2020. Tervetuloa!

Näin taiteilijat kertovat itse näyttelystään:

4°C – POHDINTOJA LUONNON TILASTA, Merja Castrén, Laura Havanto ja Riitu Uosukainen

Näyttely on kolmen Helsingin Kaapelitehtaalla työskentelevän keramiikkataiteilijan yhteisnäyttely. Näyttelyn nimi 4°C viittaa maapallon keskilämpötilan arvioituun nousuun maapallolla. Ennustettu neljän asteen nouseminen uhkaisi 40 – 70 % lajeista sukupuutolla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttama ahdistus lisääntyy ja yhä useammat pohtivat omia kulutusvalintojaan ja kantavat huolta maapallon ja luonnon tilasta. Huoli maapallon kestokyvystä aiheuttaa monille ahdistusta. Haluamme pohtia teoksiemme avulla ympäröivän luonnon tilaa ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien seuraamuksien merkitystä yksilölle eri näkökulmista. Laura Havanto käsittelee teemaa puutarha-teeman kautta; vehreyden ja kauneuden seasta löytyy sinne kuulumattomia asioita. Merja Castrén käsittelee töissään ilmastonmuutoksen vaikutuksia kuivuuden ja jäätiköiden sulamisen kautta, Riitu Uosukainen pohtii ilmastonmuutokseen liittyvää ilmasto-ahdistusta. Maailma, joka on täynnä uhkakuvia metsien häviämisestä, lajien katoamisesta, merien tukehtumisesta muoviin, jäätiköiden sulamisesta tarvitsee myös tiloja, teoksia, joiden kautta voi kokea toiveikkuutta ja ymmärrystä.

Merja Castrén

Merja Castrén on lasi- ja keramiikkamuotoilija. Tällä hetkellä hän työskentelee keramiikkastudiollaan Helsingin Kaapelitehtaalla sekä puhalluttaa lasia mm. Riihimäellä ja Olustveressä Virossa. Hän tekee funktionaalisia esineitä ja taideteoksia, joihin hän saa inspiraationsa luonnosta ja varsinkin Lapista, joka on hänelle kuin toinen koti. Hän haluaa herätellä meitä ympärillä tapahtuviin luonnon muutoksiin. Useat hänen teokset kertovat ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista ilmiöistä kuten jäätiköiden sulamisesta ja kuivuuden lisääntymisestä. Teoksia hänellä on HUS:n taidekokoelmassa sekä useissa yksityiskodeissa.

Laura Havanto

Laura Havanto on keramiikka- ja lasimuotoilija. Hän työskentelee työhuoneellaan Helsingin Kaapelitehtaalla pääsääntöisesti keramiikan parissa, mutta hän yhdistelee mielellään teoksissaan eri materiaaleja keskenään. Inspiraation taiteeseen hän saa arkipäiväisistä asioista. Niin luonto kuin betonilähiöt ruokkivat hänen luovuuttaan. Myös perhe toimii inspiraation lähteenä. Havannon värikkäät keraamiset teokset koostuvat osin geometrisista kappaleista, jotka on valmistettu valutekniikalla sekä osin käsinrakentamalla. Teosten lasiset osat ovat kotimaassa muottiin puhallettua lasia.

Riitu Uosukainen

Riitu Uosukainen on työskennellyt keramiikkataiteen parissa Helsingin Kaapelitehtaalla vuodesta 2000. Hän on valmistunut Kuopion Muotoiluakatemiasta keramiikka-alan artenomiksi vuonna 2000 ja suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Hämeen ammattikorkeakoulussa vuonna 2018. Riitu Uosukaisen teoksia on Valtion ja HUS:n taidekokoelmassa sekä useissa yksityiskodeissa.
Riitu Uosukaisen keraamiset rujot hahmot ihmettelevät maailmaa ja omaa olemistaan kykenemättä täysin löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. Töiden aiheissa on mukana hahmojen hoitava ja auttava ulottuvuus!