Minna Lenfeldova: Kuiskaus 31.3.-19.4.2018

IMG_3790

Minna Lenfeldova´n maalauksissa tunne rakentuu väreistä,
kerroksellisuudesta ja viimeisenä muodoista. Hän on kiinnostunut
kerronnallisen ja abstraktin taiteen välimaastosta, jossa katsojalle annetaan
viitteitä tunteesta tai maalauksen tarinasta, mutta osa jätetään kerroksien alle
katsojalle ratkaistavaksi ja koettavaksi.
KUISKAUS – näyttelyn maalaukset ovat syntyneet vuosina 2016-2018.
Maalaukset kertovat luopumisesta ja elämän rajallisuuden kohtaamisesta
surun, ikävän ja pelon käsiin ottamisesta ja läpi katsomisesta sekä myös
kasvusta,uusista mahdollisuuksista ja luopumisen mukanaan tuomista
siunauksista.
Elämässä on läsnä kuoleman, kivun ja haurauden rajapinta.
Voiko katsoa rajan toiselle puolelle rauhassa ja valoa täynnä olevana?
Luopuminen on vastenmielisistä että välttämätöntä. Luopuminen ja
rajapintojen kohtaaminen on prosessi, joka elää mukana pitkän matkaa
tulevaisuuteen.
Maalaukset ovat kuin palapelin paloja,hetkiä, tunteita, paikkoja ja sanoja
elämästä.
Asioita kypsyy luopumisen kautta ja myös oikeaan hetkeen tarttuminen voi
olla seuraus eletystä elämästä. Näin hän kokee myös maalaamisen.