Reeta Suvanto: Kätkellä 30.7.-18.8.2022.

Reeta Suvanto (s. 1993) on suomalais-karjalainen korutaiteilija joka käsittelee teoksissaan
karjalaista identiteettiä ja kulttuuria, sukupolvia ylittäviä tapahtumia sekä oman sukunsa historiaa.
Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta 2018.

”Hospoti pominoi, pokoin’iekkoi.”

Kulttuuri sitoutuu kieleen, kieli sitoutuu kulttuuriin. Mitä tapahtuu kun kulttuuri, kieli ja koti
joudutaan piilottamaan, riisumaan ja jättämään? Suvanto käsittelee teoksissaan pakolaisuuden
vaikutuksia myöhempiin sukupolviin sekä karjalaisuuden historiaa ja asemaa Suomessa.
Pukeutuminen ja vaatteet rakentavat identiteettiä, ne vahvistavat yhteyttä ja näyttävät ulospäin
kuuluvuutta. Karjalaisissa käsitöissä, räččinäpaidan muiškissa, käspaikoissa ja villasukissa
käytettään symboleja ilmaisemaan kantajaansa, suojelemaan ja vahvistamaan. Symbolit ovat
kuiskauksia ja rukouksia, loitsuja. Koruteokset lainaavat symboliikkansa näistä ja nostavat esille
kysymyksiä piilottamisesta ja peittämisestä, mutta myös halusta tulla nähdyksi.
Teokset on nimetty karjalan kielellä, vienan karjalan murteella.

”Luajin moan. Luajin in’ehmisen. Luajin koin.
Mintäh mie luajin mit luajin? Luajin ičellä, luajin perehellä, luajin jo tuonilmaših männeillä. Luajin
yhtevykšellä. Luajin šuojaksi.
Luajin mit luajin šentäh jotta jokahini inihmini tulou tietyä mit on hištouriassa tapahtun ta tapahtuu
nygöi.”