Sade Hiidenkari: Mycelium-Rihmasto
MediaKulma 7. – 26.1.2023

Sade Hiidenkari: Radicalis (kollaasi, 20 x 120 cm, 2022)

Metsä elää ja on yhtä paljon maan alla kuin maan päälläkin, ja meidän elämämme nivoutuu siihen lukemattomin säikein. Uusin metsätiede on tuonut näkyviin metsän maanalaista yhteistyötä ja kommunikointia, yhteistä aineenvaihduntaa ja tietoisuutt!a. Ne ovat pohjana myös meidän ihmisten tulevaisuudelle. Olemmeko metsän kanssa vuorovaikutuksessa vai tuhoammeko sen?

Mycelium-Rihmasto on yhteisötaide- ja tiedeprojekti, jonka perusajatuksena on ihmisten ja metsien yhteinen ekosysteemi, näkymätön juuristo, joka yhdistää meidät kaikki. Se tuo näkyviin metsäluonnon maanalaisten ja näkymättömien vuorovaikutussuhteiden maailmaa, ja sen yhteyksiä meihin ihmisiin. Projekti on osa metsiin liittyvää taide- ja vaikuttavuustoimintaa ja sen tavoitteena on rohkaista toimintaan elävien metsien puolesta.

Taiteen maisterin opinnäytetyöni Aalto-yliopistoon, Sydänjuuria myöten 2018, oli pohjatutkimusta Mycelium-Rihmastoon.

Instagram: Sade Hiidenkari