Seija Sainio: SUMMA SUMMARUM 28.1.—16.2.2017

image1

Seija Sainio – SUMMA SUMMARUM 28.1.—16.2.2017

”Näyttelykokonaisuus jatkaa jo pidempään minua kiinnostanutta
urbanisoitumisen teemaa”, kuvataiteilija Seija Sainio kertoo 28.1.2017 Galleria
Rongassa avattavasta näyttelystään.

ONKO MEDIASTA RYÖPPYÄVÄ KUVIEN TULVA NYKYTAITEILIJAN
MODERNI LUONTO, JOSTA HÄN AMMENTAA?

Kuinka usein kuljemme hetkellisten havaintojemme ohi huomaamatta niiden ja
muistikuviemme välistä yhteyttä? ”Minulta ei jää ympäristön salainen maailma
näkemättä”, toteaa Sainio. Hänen teostensa kautta katsoja pääsee matkalle
urbaanin ympäristön näkymättömään todellisuuteen.

Asioilla on aina kaksi puolta – ja kääntöpuolensa.

Monet hetkelliset havainnot sisältävät muistoja menneistä. Toisaalta, missä
tahansa kuljemmekin emme voi välttyä ärsykkeiden tulvalta. Kuinka helposti
tuo aistiemme ulottuville tarjoutuva jatkuva kuvien ja mielikuvien virta
muokkaantuu osaksi kansallisena pitämäämme identiteettiä? Tähän viittaa
myös näyttelyn nimi, ”summa summarum” – loppujen lopuksi.

Kuvataiteilija Seija Sainio asuu ja työskentelee Lohjalla. Hän kertoo olleensa jo
pitkään kiinnostunut monimerkityksellisyydestä koskien niin materiaalien
käyttöä kuin aiheen ajallisia, kulttuurillisia ja sosiaalisia kerrostumiakin.
”Maalaan pääasiassa kankaalle käyttäen akryylia, lyijykyniä, erilaisia
liituja ja pigmenttisiirtoa”, hän toteaa. Prosessimaisesti etenevän
työskentelytapansa kautta syntyvissä kerroksellisissa pinnoissa perinteinen
maalausjälki näkyy vain osittain tai ei lainkaan. Maalaukset rakentuvat
kollaasimaisiksi ohuiden maali- ja materiaalikerrosten osittain
paljastaessa, osittain peittäessä edellisiä kerroksia.

Linkki mediakuviin