Susanna Selin:
ALWAYS REMEMBER SILKINESS AND WATER BODIESES
MediaKulma 11.10 – 30.11.2023


Mukavuuden peittoon kääriytymistä ja silmien sulkemista hetkeksi kaikelta.

Always remember silkiness and water bodies -teoksessa kehon muodot ja
lihallisuus rinnastuvat luonnon samaistuttaviin muotoihin ja pintoihin rakentaen ajatuksellisia
siltoja kuvien välille. Luontoa kosketetaan ja se koskettaa. Näyttelyssä eri tekniikoin, eri
materiaaleille toteutettujen valokuvien riisuttu kuvakieli muistuttaa kompleksisen
luontosuhteemme problematiikasta. Häpeän ja rakkauden tuntemukset sulautuvat yhteen
suhteessa meitä ympäröivään todellisuuteen. Luonto koetaan feminiinisenä ja haavoittuvana
tilana.

Susanna Selin on Helsingissä työskentelevä valokuvaaja ja kuvataiteilija. Taiteellisessa
tutkimuksessaan hän tarkastelee ihmisen ja luonnon välisiä yhtymäkohtia. Erityisinä
kiinnostuksen kohteina hänellä on arjen absurdius ja asetelmat ekokriisin myötä vaikeutuneessa
luontosuhteessa. Selinin teoksia on ollut aiemmin esillä ryhmänäyttelyissä, sekä
yksityisnäyttelyissä Suomessa. Näyttelyä ja taiteilijan työtä ovat tukeneet Taiteen
Edistämiskeskus ja Finnfoto.