Tiina Lempiäinen-Trzaska:
JÄLJET KANKAALLA MUISTAVAT
PikkuGalleria 11.10 – 30.11.2023


Kristiina Lempiäinen-Trzaska on kiinnostunut elämän kerroksellisuudesta – siitä miltä
maailma näyttää, kun se tuntuu. Teosten taustalla on useimmiten jokin havainto tai
kysymys.

Taiteilijan työskentely pohjaa häviävien hetkien intuitiiviseen tulkintaan. Lempiäinen-
Trzaska jäljittää selittämättömiä asioita, elämän sellaisia puolia, jotka ovat rationaalisen

ja konkreettisen maailman ulottumattomissa: kokemusten väliin jääviä aukkoja, tyhjää ja
tuntematonta – sellaisia hetkiä, jotka ovat painuneet syvälle. Kun maailma ympärillä on
synkkä ja sekava, hän maalaa näkyväksi sen, miten nykyisyys uhkakuvineen sekä
kuvitelmat ja muistot lomittuvat mielen kerrostumissa. Jäljet kankaalla muistavat.
Taiteilijan tavoitteena on lisätä sosiaalista kestävyyttä. Ehkä vähän toivoakin.
Teokset ovat akryylivärimaalauksia kankaalle. Useimmissa maalauksissa on viiva läsnä.
Hän hyödyntää viivan ilmaisullista voimaa, kuvaa koossapitävää olemusta ja vahvaa
vertikaalista liikettä suhteessa aiheeseen, tilaan ja värinkäyttöön.