Taiteilijoille/Näyttelyhaku

Näyttelyhaku syyskaudelle 2022 on päättynyt

Galleria Ronga on AvaraTaide ry:n näyttelytila Tampereella. AvaraTaide ry on kuvataiteilijoiden perustama yhdistys, joka ylläpitää vapaaehtoisvoimin Galleria Rongan näyttelytoimintaa. Näyttelyajoista päättää AvaraTaide ry:n jäsenistä muodostettu näyttelytoimikunta. Galleria sijaitsee keskeisellä paikalla Rongankadulla.

Näyttelytilat:

Galleria: 67 m2

Galleria 55 m2 + käytävä 12 m2, huonekorkeus 290 cm.

Käytettävissä Sony Bravia-näyttö (KDL-40EX500, 40 ”, tarkkuus 1080×1920 pikseliä).

Lisäksi käytettävissä mediatoistin.

Galleriatilassa on ripustustanko.

Pikkugalleria: 8 m2

Huonekorkeus on 285 cm. Seinäpinta-alaa yhteensä noin 20 m2.

Tila toimii myös AvaraTaide ry:n toimistona.

Tila soveltuu seinälle ripustettaville teoksille.

Mediakulma: 6 m2

Korkea tila 3 m2, huonekorkeus on 320 cm.

Matala tila 3 m2, huonekorkeus on 220 cm.

Mediakulma on tarkoitettu mediateosten esittämiseen.

Tila on kokonaisuus, joka johtaa korkeasta tilasta matalaan tilaan.

Tilojen välinen oviaukko on kooltaan 77 x 175 cm.

Mediakulmassa on käytettävissä 22 tuuman full HD monitori, jossa on VGA + 3.5 audio ja HDMI-liitännät. Monitorissa on paikka USB-tikulle (ei USB-kiintolevyä) videotallenteiden toistoon. USB:n videokoodekit ovat H.264 (max taso 4.1) ja MPEG4 SP, ASP. Käytä videoissa maksimissaan 30 frame/sekunti nopeutta. Lisäksi on käytettävissä iMac vuosimallia 2011. Äänet voidaan toistaa joko kuulokkeilla tai kaiuttimilla. Mediakulman tekniikkaa kehitetään jatkuvasti, joten pyydä viimeisimmät yksityiskohdat galleriavalvojalta. Mediakulma on monimuotoinen tila, jonne voit tuoda myös omaa tekniikkaasi.

Seiniin voi naulata, mutta reikien poraaminen ja teosten ripustaminen kattoon ei ole mahdollista.

Näyttelyajat ja hinnat:

Galleria: 1000 € / 3 viikkoa

Pääsääntöisesti näyttelyaika on kolme viikkoa, mutta myös lyhyempi aika on mahdollinen.

Lyhyempi näyttelyaikatoive on mainittava hakemuksessa.

Pikkugalleria: 1 – 3 viikkoa, 75 € / viikko

Mainitse hakemuksessasi haluamasi näyttelyajan pituus.

Mediakulma: 1-3 viikkoa. 50 €/ viikko

Mainitse hakemuksessasi haluamasi näyttelyajan pituus.

Provisio:

Taiteilijalta ei peritä provisiota.

Näyttelyhakemus:

Vapaamuotoinen hakemus, näyttelysuunnitelma, ansioluettelo sekä 5-10 uudehkoa teoskuvaa. Hakemuksen voi lähettää joko paperiversiona (kuvat A4 – kokoisina), cd:llä tai sähköpostissa (Kuvien koko korkeintaan yht. 2 Mt. Kuvien resoluutio 72 ppi). Seuraavan vuoden kevään näyttelyaikoja haetaan huhtikuun loppuun mennessä ja syksyn näyttelyaikoja lokakuun loppuun mennessä. Liitäthän hakemukseesi seuraavat yhteystiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.


Näyttelyvuokran suuruus tarkistetaan joka vuosi mahdollisten avustusten myötä.

Voittoa tavoittelematon yhdistys pyrkii pitämään vuokrat mahdollisimman alhaalla.

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen:

nayttelyhaku@avarataide.fi tai paperisena osoitteeseen: AvaraTaide ry/ Galleria Ronga, Rongankatu 1 C 9,33100 Tampere. Kuoreen: Näyttelyhaku. Mediakulman hakemukset lähetetään ainoastaan sähköpostitse. Paperinen hakemusmateriaali palautetaan vain, jos mukaan on liitetty tarvittavilla postimerkeillä varustettu palautuskuori yhteystietoineen.

Lisätiedot: valvoja.galleriaronga@gmail.com

Mediakulma päivittyy vuoden 2021 loppuun mennessä.

Gallerian/ yhdistyksen logoja: (klikkaa isompi versio)

 

 

The application call for the fall of 2022 is open from 1.9. to 30.10. 2021.

Galleria Ronga is AvaraTaide ry’s exhibition space in Tampere. AvaraTaide ry is an association founded by visual artists that volunteers to maintain Galleria Ronga’s exhibition activities. The exhibition times are decided by the exhibition committee formed by the members of AvaraTaide ry. The gallery is centrally located on Rongankatu.

Exhibition spaces:

Gallery: 67 m2

Gallery 55 m2 + corridor 12 m2, room height 290 cm.

Available Sony Bravia monitor (KDL-40EX500, 40 ”, resolution 1080 × 1920 pixels).

Also available media player.

There is a suspension bar in use in the gallery space.

Small gallery: 8 m2

Room height is 285 cm. The total wall area is about 20 m2.

The space also serves as the office of AvaraTaide ry.

The space is suitable for wall-hung works.

Media corner: 6 m2

High space 3 m2, room height 320 cm.

Low space 3 m2, room height 220 cm.

The media corner is intended for presenting media works.

Space is an entity that leads from high space to low space.

The door opening between the rooms is 77 x 175 cm.

A 22-inch full HD monitor with VGA + 3.5 audio and HDMI connections is available in the media corner. The monitor has a slot for a USB stick (not a USB hard disk) for playing video recordings. USB video codecs are H.264 (max level 4.1) and MPEG4 SP, ASP. Use a maximum speed of 30 frames per second for videos. There’s also a 2011 iMac available for use. Sounds can be played through headphones or a speaker. Media Corner technology is constantly evolving, so ask your gallery administrator for the latest details. The media corner is a diverse space where you can also bring your own technology.

Nails can be nailed, but it is not possible to drill holes and hang works on the ceiling.

Exhibition times and prices:

Gallery: 1000 € / 3 weeks

The exhibition time is three weeks, but a shorter time is also possible.

A shorter exhibition time request must be mentioned in the application.

Small gallery: 1 – 3 weeks, 75 € / week

Mention the length of the exhibition period you want in your application.

Media corner: 1-3 weeks. 50 € / week

Mention the length of the exhibition period you want in your application.

Commission:

No commission is charged to the artist.

Exhibition application:

Free-form application, exhibition plan, CV and 5-10 newer works. The application can be sent either in paper version (images in A4 size), on CD or by e-mail (Images up to a total of 2 MB in size. Image resolution 72 ppi). Next year’s spring exhibition times will be applied for by the end of April and autumn exhibition times by the end of October. Please include the following contact information in your application: Name, address, telephone number and e-mail address.

The amount of the exhibition rent is reviewed every year with possible grants. The non-profit association strives to keep rents as low as possible.

Applications will be sent by e-mail to:

nayttelyhaku@avarataide.fi or in paper to: AvaraTaide ry / Galleria Ronga, Rongankatu 1 C 9,33100 Tampere. Envelope: Exhibition search. Media Corner applications will only be sent by email. Paper application material will only be returned if a return envelope with the necessary stamps and contact details is attached.

For more information: valvoja.galleriaronga@gmail.com