Ilkka Wahala:
Tosielämä
MediaKulma 9.9 – 28.9.2023Toisinaan mietin, tuntuisiko elämäni merkityksellisemmältä, jos syömäni perunalastut olisivat
itseni tekemiä, itseni kasvattamista perunoista.


Videoteoksessaan Tosielämä (2023) kuvataiteilija Ilkka Wahala käsittelee
merkityksellisyyden, todellisuuden sekä vieraantumisen teemoja.

Todellinen kuvaa fiktiivisen tai virtuaalisen vastakohtaa, elämää internetin ulkopuolella.
Internet on kuitenkin muodostunut kiinteäksi osaksi arkeamme. Vieraantuminen ilmenee
yhteiskunnassa monenlaisena oireiluna ja pahoinvointina. Aikaamme liittyy heikko ymmärrys
elämäntapamme mahdollistavista järjestelmistä ja rakenteista. Mistä ja miten löytää
merkitystä, tarkoitusta, tyydytystä ja täyttymystä?

Ilkka Wahalan työskentely painottuu liikkuvaan kuvaan sekä installaatioteoksiin, joissa hän
yhdistelee digitaalisia ja fyysisiä materiaaleja. Hänen teostensa keskeisiä aiheita ovat
fyysisen- ja virtuaalisen tilan ja tekemisen sekoittuminen. Wahala asuu ja työskentelee
Tampereella.